CONSILIUL PAROHIAL


Cătălin Ioan Mocanu


 Toia Gică


Zamfir Nicolae


Tașbac Teodor Severică


Toanchină Cristian Dragoș


Beschiu Dumitru


Scutelnicu Dan


Vasile Răzvan Nica


Răcaru Adrian


Popescu Ștefan


Postolache Dan


Ion Severin


Liviu Chițu


supleanți:

.

Preda Laurențiu


Marian Stoenică


Achim ilie


Ionică Iordan


Comitetul de Doamne – Femeile care sprijină activitatea Bisericii

Organizarea Bisericii Ortodoxe se sprijină pe doi piloni importanţi: Consiliul parohial şi Comitetul parohial. Dacă din Consiliul parohial al bisericii noastre fac parte 12 bărbaţi destoinici, cu nume bun, implicaţi în viaţa Bisericii, din Comitetul parohial fac parte atât bărbaţi cât şi femei, care, grupaţi în jurul celor cinci coordonatori de servicii (social, misionar, cultural, pentru tineret şi administrativ-gospodăresc) şi sprijiniţi de ceilalţi enoriaşi, contribuie la păstrarea şi propagarea credinţei noastre ortodoxe şi participă la toate programele şi nevoile bisericii.

Comitetul parohial al bisericii noastre, ales recent în ianuarie 2022 pentru următorii patru ani, a fost lărgit şi întinerit pentru a pune în practică proiecte noi care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să se împlinească. La întâlnirea din 11 martie 2022 a membrilor Comitetului parohial cu Părintele Paroh Dinu Pompiliu şi preoţii coslujitori, Preot Adrian Chiriţă şi Preot Vlad Alexandru Mîndru, s-a discutat despre activitatea Comitetului în următorii ani. S-a pus în discuţie în primul rând intensificarea activităţii misionare şi sociale în parohie. Apoi necesitatea finalizării lucrărilor la Centrul social şi darea acestuia în folosinţă. Cu această ocazie membrii noului comitet au vizitat clădirea Centrului social, au consemnat stadiul lucrărilor şi modalităţi de urgentare a acestora prin găsirea de noi sponsorizări şi donaţii.

În cadrul Comitetului parohial al bisericii noastre, format preponderent din femei, întâlnim şi titulatura de Comitetul de Doamne. Acesta nu reprezintă un organism aparte, ci se regăseşte în Comitetul parohial. Doamnele din comitet sunt cele care, cu timp şi fără timp, cu multă dragoste şi jertfelnicie, fac din evenimentele parohiei noastre momente calde şi primitoare. Implicarea cu trup şi suflet a femeii în viaţa Bisericii – diaconiţa vremurilor trecute – este o binecuvântare atât pentru comunitate cât şi pentru ea însăşi.

Doamnele din comitet se ocupă de organizarea şi sponsorizarea numeroaselor evenimente din cadrul parohiei, se implică în acţiuni de binefacere şi întrajutorare a persoanelor aflate în nevoi, strângerea de fonduri pentru lucrările la aşezământul social etc. Lăcaşul de cult, locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu, spaţiul în care ne sfinţim viaţa, trebuie să fie mereu curat şi primitor. Cu mare dăruire doamne din comitet, alături de alte doamne, enoriaşe ale parohiei noastre, se mobilizează de mai multe ori pe săptămână pentru curăţarea lăcaşului de cult.

Mulţumim tuturor doamnelor care, prin devotament fizic şi material, cu discreţie, necontenit menţin vie viaţa Bisericii noastre şi lăsăm pe Bunul Dumnezeu să reverse binecuvântări asupra dânselor.

Magdalena Pencea

Întâlnirea cu tinerii – miercuri, 2 februarie 2022

Doamne-ajută!

În fiecare miercuri, de la ora 19:00, îi așteptăm pe tineri să participe la întâlnirile duhovnicești, care au loc în biserica noastră, alături de preoții ei, în comuniune frățească și dialog duhovnicesc.

Tema întâlnirii din 2 februarie 2022 este: „Despre îngeri. Trimișii lui Dumnezeu pentru ajutorul nostru și forța cerului care ne ocrotește.

 

PR. VLAD-ALEXANDRU MÎNDRU

 

Nume şi prenume:      Pr. Vlad-Alexandru Mîndru

Data şi locul naşterii: 20 aprilie 1985, Galaţi

Telefon:                       0740.035.239

E-mail:                         alexandru.mindru@gmail.com

Studii                                                                                                        

2009 – 2011 masterand, Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian Bucureşti, specializarea Exegeză și Ermineutică Biblică;
Medie absolvire: 9,01

Notă disertație: 10

2005 – 2009 student, Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian Bucureşti, specializarea Teologie Pastorală;
Medie ani de studii: 9,33;

Medie examen licență: 9,06.

2000 – 2005 elev, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Ap. Andrei, Galaţi, şi Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul, Bucureşti;
Medie absolvire: 9,32;

Medie examen bacalaureat: 9,43;

Medie atestat profesional: 10,00.

Alte cursuri și examene:

2019 curs de Inspector Salarii, acreditat de Ministerul Muncii
iulie 2015 cursurile pastoral-misionare pentru obținerea gradului clerical Definitiv, media de absolvire: 9,75
2014 curs de Inspector Resurse Umane, acreditat de Ministerul Muncii
oct. 2008 – mai 2009 curs interdisciplinar Teologie şi ştiinţă, susţinut de conf. dr. Adrian Lemeni şi prof. dr. Ştefan Trăuşan, specialist în inteligenţă artificială;
oct. 2005–mai 2006 curs de limba neogreacă la Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti, sponsorizat de Mănăstirea Vatoped (Mt. Athos);
aprilie 2005 training Scriere de proiecte organizat de Asociaţia Studenţilor din Universitatea Bucureşti în colaborare cu firma Xtreme Training.

 

Experienţă profesională – BISERICEASCĂ și CLERICALĂ          

ian. 2019 – prezent preot, Parohia Cuviosul Daniil Sihastrul, Protoieria Sector IV Capitală;
nov. 2012 – dec. 2018 diacon, Parohia Cuviosul Daniil Sihastrul, Protoieria Sector IV Capitală;
sept. 2010 – oct. 2012 cântăreț, biserica Șerban Vodă din București;
mai 2009 – sept. 2010 cântăreț, biserica Sf. Ilie – Hanul Colței din București;
apr. 2006 – mai 2009 cântăreţ, biserica Bucur Ciobanul din Bucureşti;
nov. 2005 – iun. 2010 corist (bariton), corala Sf. Ap. Andrei a preoţilor din Capitală;
ian. 2005–apr. 2006 corist (bariton), corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române;
sept. 2001–iul. 2003 corist (bariton), corala Episcopiei Dunării de Jos;
1995 – 2001 paracliser şi cântăreţ, biserica Sf. Mc. Antim, Galaţi.
mar. 2014 – prezent inspector de resurse umane, Protoieria Sector IV Capitală
sept. 2010 – feb. 2014 gestionar în cadrul Protoieriei III Capitală
2000–prezent articole şi fotografii publicateîn Anuarul FTOUB 2009, cotidianul Ziarul Lumina al Patriarhiei Române, revista Călăuza ortodoxă a Episcopiei Dunării de Jos şi altele;
nov. 2009 colaborator la organizarea Congresului Internaţional de Teologie închinat Sf. Vasile cel Mare (însoţitor profesori invitaţi şi foto);
ian. – feb. 2009 articole privind vieţile unor sfinţi capadocieni, apărute în cotidianul Ziarul Lumina şi, separat, în volum;
nov. 2006 organizator al Congresului Internaţional de Teologie Sf. Ioan Gură de Aur – Exeget al iubirii dumnezeieşti (expoziţia tematică de carte);
2004 – 2005 participare la olimpiadele de religie, faza naţională, în clasa a XII-a (Botoşani) şi a XIII-a (Cluj-Napoca);
29 nov. 2003 participare la simpozionul ştiinţific Tradiţie şi secularizare în viaţa seminarului teologic,organizat cu ocazia sărbătorii Sf. Ap. Andrei deSeminarul Teologic din Galaţi, cu referatul Scurtă incursiune în istoricul educaţiei teologice seminariale (publicat în volum);
martie 2003 locul I la concursul de cultură generală, Seminarul Teologic Galaţi.

 

Aptitudini şi abilităţi                                                                         

 • capacitatea de a redacta acte de cancelarie (în urma experienței de șef de an în facultate și inspector resurse umane în prezent);
 • capacitatea de a realiza lucrări cu subiect teologic la nivel academic;
 • capacitatea de a comunica şi media între corpul profesoral, administraţie şi studenţi, dobândită şi dovedităca şef de an (în liceu şi facultate).

 

Limbi străine cunoscute:              înţeles          vorbit           scris              

Engleză                        foarte bine      foarte bine      foarte bine

Franceză                      bine                 mediu              mediu

Neogreacă                  mediu              mediu              mediu

 

Deprinderi tehnice:

 • utilizare avansată computer (Windows, Ms. Office – Word, Excel, PowerPoint, Adobe – Photoshop, Acrobat Professional etc.) şi aparatură de birou;
 • fotografie profesională (evenimente, peisaje, portrete, fotografie de studio); cele mai complexe lucrări au fost:
  • fotografii panoramice de înaltă calitate cu participanții la Conferințele semestriale preoțești din Arhiepiscopia Bucureștilor (2014-2015)
  • inventarierea fotografică a obiectelor de cult ale bisericii Ilie – Hanul Colței, București;
  • albumul fotografic cu viaţa academică a Facultăţii de Teologie Bucureşti,
  • fotoreportajelePelerinaj la Locurile Sfinte şi Pelerinaj în Ucraina,
  • inventarierea fotografică a icoanelor şi obiectelor de cult alebisericii Bucur Ciobanul.

 

Hobby-uri

 • lectura (specialitate religioasă şi sociologică, beletristică);
 • muzica religioasă şi clasică;

 

de Anders Noren.

SUS ↑