Menu
descoperă

IANUARIE – Sinaxar audio – Proloagele de la Ohrida ale Sfântului Nicolae Velimirovici

1 IANUARIE

2 IANUARIE

3 IANUARIE

4 IANUARIE

5 IANUARIE

6 IANUARIE

7 IANUARIE

8 IANUARIE

9 IANUARIE

10 IANUARIE

11 IANUARIE

12 IANUARIE

13 IANUARIE

14 IANUARIE

15 IANUARIE

16 IANUARIE

17 IANUARIE

18 IANUARIE

19 IANUARIE

20 IANUARIE

21 IANUARIE

22 IANUARIE

23 IANUARIE

24 IANUARIE

25 IANUARIE

26 IANUARIE

27 IANUARIE

28 IANUARIE

29 IANUARIE

30 IANUARIE

31 IANUARIE

 

Îndrumător: Pr. Pompiliu Dinu

Coordonator proiect: Diac. Marinel Laurențiu Marcu

Voce: Vlad Adrian Ghiță

Optimizare online și WebDesign: Marian Stoenică / Maria Păun

Text: Proloagele de la Ohrida ale Sfântului Nicolae Velimirovici

Proloagele constituie, de veacuri, cartea de căpătâi a popoarelor ortodoxe, care    s-au hrănit dintr-însa în veacurile cele lungi de grele încercări, în vremuri de asuprire și în vremuri de pace. Hrănindu-se atâta amar de veacuri cu citirea acestor Proloage, poporul ortodox a aflat nenumărate daruri dumnezeiești în viețile sfinților și luptătorilor pentru dreptatea lui Dumnezeu, care, prin pilda lor, le luminau și le călăuzeau viața. În cuprinsul lor, Proloagele nu sunt altceva decât o lărgire și o tâlcuire a Calendarului, care, el însuși, este numai o parte din Cartea cea tainica a Vieții (Apocalipsa 3, 5). Spunem numai o parte, pentru că nu sunt pomenite toate, ci numai o mică parte din mulțimea fără de număr a fericitelor suflete ce au urmat cu râvna lui Hristos, au împlinit Legea Lui și au moștenit Împărăția Sa cea veșnică. Toate numele lor, știute și neștiute de noi, sunt scrise în Cartea cerească a Vieții, iar Calendarul nostru este doar o mică parte din acea necuprinsă Carte a Vieții, cunoscută întru totul numai de Judecătorul cel Veșnic și Atoateștiutor”.  

(Sfântul Nicolae Velimirovici)

Scroll to Top