Menu
descoperă

DECEMBRIE – Sinaxar audio – Proloagele de la Ohrida ale Sfântului Nicolae Velimirovici

1 DECEMBRIE

2 DECEMBRIE

3 DECEMBRIE

4 DECEMBRIE

5 DECEMBRIE

6 DECEMBRIE

7 DECEMBRIE

8 DECEMBRIE

9 DECEMBRIE

10 DECEMBRIE

11 DECEMBRIE

12 DECEMBRIE

13 DECEMBRIE

14 DECEMBRIE

15 DECEMBRIE

16 DECEMBRIE

17 DECEMBRIE

18 DECEMBRIE

19 DECEMBRIE

20 DECEMBRIE

21 DECEMBRIE

22 DECEMBRIE

23 DECEMBRIE

24 DECEMBRIE

25 DECEMBRIE

26 DECEMBRIE

27 DECEMBRIE

28 DECEMBRIE

29 DECEMBRIE

30 DECEMBRIE

31 DECEMBRIE


Îndrumător: Pr. Pompiliu Dinu

Coordonator proiect: Diac. Marinel Laurențiu Marcu

Voce: Vlad Adrian Ghiță

Optimizare online și WebDesign: Marian Stoenică / Maria Păun

Text: Proloagele de la Ohrida ale Sfântului Nicolae Velimirovici

Proloagele constituie, de veacuri, cartea de căpătâi a popoarelor ortodoxe, care    s-au hrănit dintr-însa în veacurile cele lungi de grele încercări, în vremuri de asuprire și în vremuri de pace. Hrănindu-se atâta amar de veacuri cu citirea acestor Proloage, poporul ortodox a aflat nenumărate daruri dumnezeiești în viețile sfinților și luptătorilor pentru dreptatea lui Dumnezeu, care, prin pilda lor, le luminau și le călăuzeau viața. În cuprinsul lor, Proloagele nu sunt altceva decât o lărgire și o tâlcuire a Calendarului, care, el însuși, este numai o parte din Cartea cea tainica a Vieții (Apocalipsa 3, 5). Spunem numai o parte, pentru că nu sunt pomenite toate, ci numai o mică parte din mulțimea fără de număr a fericitelor suflete ce au urmat cu râvna lui Hristos, au împlinit Legea Lui și au moștenit Împărăția Sa cea veșnică. Toate numele lor, știute și neștiute de noi, sunt scrise în Cartea cerească a Vieții, iar Calendarul nostru este doar o mică parte din acea necuprinsă Carte a Vieții, cunoscută întru totul numai de Judecătorul cel Veșnic și Atoateștiutor”.

(Sfântul Nicolae Velimirovici)

Scroll to Top