Cinci ani de la marele, frumosul şi binecuvântatul eveniment al Sfinţirii/Târnosirii Bisericii (24.09.2017)

COMITETUL PAROHIAL

Bratu Constantin- Coordonator servicii

Niculae Cristina Florentina – Secretar

Stoian Maria – Cenzor

Munteanu  Maria – Cenzor

Cojocariu Alina Elena – Serviciul tineret

Pencea Magdalena – Serviciul misionar

Rusu Ioana – Serviciul social

Buleu Maria – Serviciul cultural

Potcovaru Dana Marilena – Serviciul administrativ-gospodăresc

Barbu Mihaela

Stan Alina Mihaela

Mihăilă Ionuț

Baltres Lucian Romolos

Burcin Măndica

Zavici Aurelia

Rujac Cornelia

Șișu Marcela

Marcu Ancuța

Bădărău Elena

Grigore Aurelia

Nainer Emilia

Graur Gheorghița

Popa Alexandru

Stoian Niculina

Ciubeica Ioan

Chișu Liviu

Bocăneală Nicolae

Bădulescu Daniela

Atena Tsabac

Stoian Alexandru

Iancu Bogdan

Gherghescu Florentina

Macovei Ioan

Amuza Vasilica

Un nou diacon în Parohia Şerban Vodă: Marinel Laurenţiu Marcu

De la data de 1 aprilie 2022, locul de diacon, vacantat prin plecarea părintelui Cristian Filiuţă din biserica noastră, a fost luat în primire de diaconul Marinel Laurenţiu Marcu.
În data de 3 aprilie 2022, în Duminica Cuviosului Ioan Scărarul, părintele diacon Laurenţiu Marcu a slujit la prima Sfântă Litughie. Ne-a bucurat cu prezenţa sa  discretă şi atentă şi cu glasul său plăcut. La sfârşitul slujbei, părintele paroh Dinu Pompiliu a ţinut să-l prezinte enoriaşilor, în câteva cuvinte schiţându-i pregătirea şi activitatea pe care a desfăşurat-o până acum.
O facem şi noi, considerând că este necesar să-i cunoaşteţi preocupările şi
traseul profesional.
De loc din Mun. Focşani, Jud. Vrancea, a urmat şi finalizat aici studiile primare şi gimnaziale. A absolvit apoi studiile liceale şi universitare în Arhiepiscopia Iaşilor. Este absolvent al Seminarului Teologic Sf. Ioan Iacob din Dorohoi, jud. Botoşani şi absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iaşi şi al Facultăţii de Drept-Ştiinţe Juridice a Univ. Petre Andrei din Iaşi.
Apoi a făcut studii postuniversitare (Master în Teologie) la Boston, USA (Holy Cross Greek Orthodox School of Theology), cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Din anul 2010 lucrează la Editurile Patriarhiei Române, în prezent fiind redactor-şef al Revistei „Biserica Ortodoxă Română”, Buletinul oficial al Patriarhiei Române.
Este căsătorit din anul 2018 cu doamna diaconiţă Andra-Daniela, medic specialist Pediatrie la Institutul Clinic Fundeni şi asistent universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti
A fost hirotonit diacon în anul 2020 şi a slujit, până acum, la Parohia Apostol din cadrul Protoieriei Sector 3 Capitală.
Să adăugăm că este psalt în grupul Tronos al Catedralei Patriarhale din 2018.
Îi urăm multe împliniri în noua slujire şi, ca şi părintelui Vlad Mândru, îi dorim să urce pe fiecare treaptă a desăvârşirii duhovniceşti, iar lucrarea misionară şi sfinţitoare, vocaţia lor, cea la care Dumnezeu i-a chemat, să fie împlinită şi confirmată. ✤

Articol apărut în Cuvântul care zidește, Nr. 16/ 17 aprilie 2022

Comitetul de Doamne – Femeile care sprijină activitatea Bisericii

Organizarea Bisericii Ortodoxe se sprijină pe doi piloni importanţi: Consiliul parohial şi Comitetul parohial. Dacă din Consiliul parohial al bisericii noastre fac parte 12 bărbaţi destoinici, cu nume bun, implicaţi în viaţa Bisericii, din Comitetul parohial fac parte atât bărbaţi cât şi femei, care, grupaţi în jurul celor cinci coordonatori de servicii (social, misionar, cultural, pentru tineret şi administrativ-gospodăresc) şi sprijiniţi de ceilalţi enoriaşi, contribuie la păstrarea şi propagarea credinţei noastre ortodoxe şi participă la toate programele şi nevoile bisericii.

Comitetul parohial al bisericii noastre, ales recent în ianuarie 2022 pentru următorii patru ani, a fost lărgit şi întinerit pentru a pune în practică proiecte noi care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să se împlinească. La întâlnirea din 11 martie 2022 a membrilor Comitetului parohial cu Părintele Paroh Dinu Pompiliu şi preoţii coslujitori, Preot Adrian Chiriţă şi Preot Vlad Alexandru Mîndru, s-a discutat despre activitatea Comitetului în următorii ani. S-a pus în discuţie în primul rând intensificarea activităţii misionare şi sociale în parohie. Apoi necesitatea finalizării lucrărilor la Centrul social şi darea acestuia în folosinţă. Cu această ocazie membrii noului comitet au vizitat clădirea Centrului social, au consemnat stadiul lucrărilor şi modalităţi de urgentare a acestora prin găsirea de noi sponsorizări şi donaţii.

În cadrul Comitetului parohial al bisericii noastre, format preponderent din femei, întâlnim şi titulatura de Comitetul de Doamne. Acesta nu reprezintă un organism aparte, ci se regăseşte în Comitetul parohial. Doamnele din comitet sunt cele care, cu timp şi fără timp, cu multă dragoste şi jertfelnicie, fac din evenimentele parohiei noastre momente calde şi primitoare. Implicarea cu trup şi suflet a femeii în viaţa Bisericii – diaconiţa vremurilor trecute – este o binecuvântare atât pentru comunitate cât şi pentru ea însăşi.

Doamnele din comitet se ocupă de organizarea şi sponsorizarea numeroaselor evenimente din cadrul parohiei, se implică în acţiuni de binefacere şi întrajutorare a persoanelor aflate în nevoi, strângerea de fonduri pentru lucrările la aşezământul social etc. Lăcaşul de cult, locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu, spaţiul în care ne sfinţim viaţa, trebuie să fie mereu curat şi primitor. Cu mare dăruire doamne din comitet, alături de alte doamne, enoriaşe ale parohiei noastre, se mobilizează de mai multe ori pe săptămână pentru curăţarea lăcaşului de cult.

Mulţumim tuturor doamnelor care, prin devotament fizic şi material, cu discreţie, necontenit menţin vie viaţa Bisericii noastre şi lăsăm pe Bunul Dumnezeu să reverse binecuvântări asupra dânselor.

Magdalena Pencea

Aflarea şi mutarea moaştelor Sfântului Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei

În anul 2014, când în Crimeea intrau trupele ruseşti, iar curând după aceea Republica Crimeea era înfiinţată, am simţit regretul că nu am ajuns la Simferopol în anii dinainte. Aş fi vrut să ajung la mormântul Sfântului Luca, să vizitez locurile unde a trăit. Născut în 1877 la Kerci, Crimeea, cu studii şi la Kiev, şi-a trăit cea mai mare parte a vieţii în teritoriile de azi ale Rusiei. Şi cele mai mari necazuri şi nedreptăţi tot acolo le-a îndurat. Acum, de acolo de sus, îi vede pe toţi cei care suferă în acest război şi cred că, alături de Cuviosul Paisie de la Neamţ, născut la Poltava, azi invadată de ruşi, se roagă pentru oameni şi pentru pace…

Biserica Ortodoxă din Ucraina a hotărât canonizarea Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei, în noiembrie 1995, iar la 17 martie 1996 moaştele sale au fost deshumate, fiind mutate cu mare alai la 20 martie 1996 în Catedrala Sfânta Treime din Simferopol. Puţin mai târziu, la 25 mai 1996, şi Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse îi recunoaşte sfinţenia.

Cum s-a făcut canonizarea Sfântului Luca

Despre canonizarea sfântului şi mutarea sfintelor sale moaşte aflăm din partea finală a filmului „Viaţa Sfântului Luca al Crimeii, ierarh mărturisitor şi doctor fără de arginţi”, pe care vă recomand să-l vizionaţi. Transcriem aici ultima parte a acestui film ce rememorează evenimente ce au avut loc chiar în zilele cuprinse între 17 şi 20 martie 1996.

„În conştiinţa poporului, Arhiepiscopul Luca era sfânt. O comisie specială s-a ocupat de viaţa, munca şi minunile sale. În noiembrie 1995 prin hotărârea Bisericii Ortodoxe din Ucraina a fost proclamat ca sfânt. A fost scrisă o slujbă specială şi i s-a sfinţit icoana. Arhiepiscopului Lazăr de Simferopol şi Crimeea i s-a dat permisiunea de a pur-cede la mutarea moaştelor sale.

Părintele Vasilios Marusiak, arhidiacon al catedralei mitropolitane Sfânta Treime din Simferopol, Crimeea povesteşte: „Când a venit ceasul să fie proslăvit Sfântul Luca, autorităţile bisericeşti au hotărât să se facă deshumarea marelui nostru sfânt. Cei prezenţi s-au minunat de măreţia sfinţeniei lui. Ne folosim de acest prilej pentru a spune că acest eveniment a fost pentru noi ceva neobişnuit de special. Înainte să începem deshumarea, trei zile înainte consecutiv am săvârşit Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, pentru că acest eveniment a căzut în Postul Mare. Am făcut rugăciuni îndelungate ca Dumnezeu şi Sfântul Luca să ne ajute în această lucrare. Primul care a luat lopata şi a început să sape a fost însuşi Arhiepiscopul nostru Lazăr, apoi au continuat preoţii.

Pe toată durata acelei zile a fost timp urât şi ploua neîncetat. Când am ridicat din mormânt în cântări de psalmi trupul Sfântului, vremea cea rea s-a schimbat şi s-a aşternut o linişte adâncă, umplând locul de nespusă mireasmă. În această atmosferă de pace, cântând, am mutat moaştele Sfântului Luca în biserica ce era în apropiere de locul înmormântării lui. Puţin mai departe se aflau şi câţiva demonizaţi care au început să strige „Sfinte Luca nu ne chinui”. Citește în continuare „Aflarea şi mutarea moaştelor Sfântului Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei”

Sărindarele în Postul Mare

În multe din slujbele Bisericii ortodoxe, dar cel mai adesea la Sfânta Liturghie, dăm pomelnice cu numele celor vii şi adormiţi care sunt pomeniţi de către preoţi în anumite momente ale slujbei.

La început aceste nume se scriau pe un obiect care se plia în două, dând naştere la ceea ce numim diptice, noţiune care apare încă din secolul al IV-lea. La fel dăm şi acum „liturghia”, împărţind pomelnicul (coala de hârtie) în două şi scriind pe cei vii în stânga, iar pe cei adormiţi în dreapta.


sarindar


Sărindarul este rânduiala de pomenire a morţilor sau a viilor la patruzeci de Sfinte Liturghii în şir. Cuvântul sărindar vine de la grecescul τα σαρανταρια – ta sarantaria, care înseamnă un grup de 40. Credincioşii aduc sărindare la biserică la începutul posturilor mari, mai ales al Postului Sfintelor Paşti, căci în toate sâmbetele acestuia se pomenesc cei adormiţi la Sfânta Liturghie şi la Parastas.

Sărindarele sunt însoţite de prinoase (grâu, vin, zahăr, mirodenii şi altele) necesare în primul rând pregătirii colivelor, dar şi lumânări, untdelemn, tămâie. Dezlegarea sărindarelor se face în Sâmbăta Floriilor.

Creştinii care aduc un sărindar la biserică trebuie să se roage mai mult în toată această perioadă şi să participe la slujbe, în sâmbetele special rânduite pentru pomenirea morţilor, şi mai ales în ziua dezlegării sărindarelor, când pregătesc colivă şi alte daruri spre a fi împărţite ca milostenie. ✤

Fericiți făcătorii de pace

A șaptea fericire enunțată de Mântuitorul în Predica de pe munte este „Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.” (Matei 5, 9) Astăzi, cu tristețe spun, înțelegem cum se cuvine aceste cuvinte. Strigăm cu toții și tânjim după pacea pe care am pierdut-o într-o noapte, acum câteva zile. Ucrainenii, în modul cel mai direct și barbar cu putință. Iar noi, pacea minții și a sufletului.

Sincer, până în momentul începerii războiului nu am crezut că ruşii vor ataca Ucraina în punctele ei strategice, dorindu-şi să distrugă total capacitatea armatei ucrainene şi să îngenuncheze ţara. Am crezut că, prin presiunea trupelor de la graniţă şi prin negocieri, Putin va obţine ce-şi doreşte.

Realitatea m-a contrazis şi ea este cu mult mai dură decât ne-am fi închipuit. În două zile Ucraina a suferit pierderi importante, în special obiective militare, dar au fost distruse şi construcţii civile. Până şi ucrainenii au fost uluiţi de viteza cu care ruşii i-au atacat şi le-au diminuat drastic capacitatea defensivă. Şi în aceste condiţii asistăm atât de repede la exodul populaţiei, care se refugiază din calea inamicului.

Au lăsat tot, case, familii şi cu un bagaj de mână, însoţiţi de copii, cărora în primul rând voiau să le salveze vieţile, au fugit unde au văzut cu ochii. Impresionant acest exod, care este mai ales al femeilor şi al copiilor. Căci bărbaţii au rămas în ţară, fiind mobilizaţi toţi bărbaţii apţi, cu vârsta între 18 şi 60 de ani. Citește în continuare „Fericiți făcătorii de pace”

de Anders Noren.

SUS ↑