Menu
descoperă

Procesiune în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, cu ocazia Duminicii Ortodoxiei (24.03.2021)

Duminica Ortodoxiei a fost celebrată de Patriarhia Ortodoxă a Ierusalimului cu o procesiune a sfintelor icoane în Biserica Sfântului Mormânt, iar Patriarhul Teofil a evidenţiat importanţa icoanelor.

„Duminica Ortodoxiei celebrează victoria restabilirii sfintelor icoane (…), conform deciziei celui de-al VII-lea Sinod Ecumenic (anul 787), prin contribuţia Împărătesei Teodora, a fiului ei Mihail şi a Patriarhului Metodiu al Constantinopolului”, anunţă Patriarhia Ortodoxă a Ierusalimului, într-un comunicat postat pe site-ul propriu.

În Duminica Ortodoxiei, Sfânta Liturghie a fost oficiată în Catoliconul Bisericii Învierii de Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil, avându-i drept împreună-slujitori pe Mitropolitul Isichios de Kapitoliada şi pe arhiepiscopii Teofan de Gerassa, Aristarh de Constantina, Teodosios de Sebastia, Dimitrie de Lydda, Filomen de Pela şi pe Mitropolitul Ioachim de Helenopolis.

Sfânta Liturghie a fost urmată de o procesiune cu sfintele icoane prin înconjurarea de trei ori a Sfintei Edicule a Sfântului Mormânt şi apoi a altarelor.

„Astăzi, Sfânta Biserică a creştinilor ortodocşi celebrează restabilirea sfintelor icoane de către vrednicii de pomenire Suverani ai Constantinopolului Mihail şi Teodora, mama sa, alături de Sfântul Patriarh al Constantinopolului şi Mărturisitorul Metodius. Evenimentul restabilirii sfintelor icoane este un moment istoric crucial în viaţa Bisericii. Deoarece, după ce trecuseră doar trei secole de la formarea doctrinei privind Providenţa Divină, care este unirea supranaturală a firii divine cu cea umană în Domnul nostru Iisus Hristos, apăruseră buruienile nestorianismului împreună cu derivatele acestuia, monofizitismul şi monotelismul. Icoanele descriu, în esenţă, întruparea Cuvântului lui Dumnezeu (…). Restabilirea icoanelor reprezintă o mărturisire despre mântuirea noastră în Hristos, prin Hristos”, a declarat Patriarhul Teofil al Ierusalimului în predica rostită în Duminica Ortodoxiei.

„Restabilirea sau, mai degrabă, venerarea sfintelor icoane nu se referă la partea lor materială, ci la persoana descrisă ori la evenimentul biblic. «Nu ne închinăm părţii materiale. Cinstirea icoanei este atribuită prototipului», după cum învaţă Sfântul Ioan Damaschin, referindu-se la cuvintele Marelui Părinte al Bisericii, Sfântul Vasile. Cu alte cuvinte, cinstirea pe care o acordăm icoanelor este atribuită persoanei descrise, prototipului. Acest adevăr a fost proclamat de Părinţii Bisericii înduhovniciţi la Sinodul Ecumenic de la Nicea, unde au decis că cei care sărută icoana şi o cinstesc onorabil primesc sfinţenie (…)”, a subliniat Patriarhul Teofil al Ierusalimului.

«Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr» (Ioan, 4, 24). Totuşi, venerăm şi toate lucrurile create prin care Dumnezeu a lucrat pentru mântuirea noastră, cum ar fi, spre exemplu, ieslea, peştera, locul Răstignirii şi al îngropării de trei zile şi al Învierii, precum şi orice îi este dedicat lui Dumnezeu. «Nu pentru natura lor, ci întrucât sunt vase ale energiei divine, iar îngerii şi oamenii şi orice creaţie materială care au devenit vase ale energiei divine şi care mă ajută la mântuire, le respect şi le venerez pentru energia divină care există în ele», aşa cum învaţă Sfântul Ioan Damaschin”, a explicat Patriarhul Teofil al Ierusalimului.

Mihail Drăghici

articol aparut in 24.03.2021

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d