Menu
descoperă

Duminica Sfintei Cruci la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim / Patriarhul Teofil: Crucea este „forţa prin care Dumnezeu Tatăl ne-a oferit libertatea întru Hristos” (06.04.2021)

Crucea a devenit „forţa prin care Dumnezeu Tatăl ne-a oferit libertatea întru Hristos”, a declarat Patriarhul Teofil al Ierusalimului în Duminica Sfintei Cruci, celebrată printr-o procesiune organizată în contextul oficierii Sfintei Liturghii în Biserica Sfântului Mormânt.

Sfânta Liturghie a fost oficiată duminică, 4 aprilie 2021, în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim de Preafericitul Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului, avându-i drept împreună-slujitori pe Mitropolitul Isichios de Kapitoliada şi pe arhiepiscopii Teofan de Gerassa, Aristarh de Constantina, Teodosios de Sebastia, Dimitrie de Lydda şi pe Mitropolitul Ioachim de Helenopolis, alături de mai mulţi ieromonahi.

Sfânta Liturghie a fost urmată de o procesiune, prin înconjurarea de trei ori a Sfintei Edicule a Sfântului Mormânt şi apoi a altarelor.

Crucea este un trofeu al lui Hristos” care „alungă întotdeauna demonii„, a notat Patriarhul Teofil al Ierusalimului în predica rostită la ceremonie. „Crucea este o forţă puternică, o săgeată invizibilă, un medicament nematerial, o sursă pentru vindecarea oricărei dureri, o slăvire prin durere„, a subliniat Patriarhul Teofil, citându-l pe Sfântul Ioan Damaschin.

Astăzi, în a treia Duminică a Postului Mare, celebrăm Cinstirea Preţioasei şi Dătătoarei de Viaţă Cruci. (…) Prin urmare, am celebrat sacrificiul fără sânge în Biserica Sfântului Mormânt, locul Răstignirii şi Învierii Mântuitorului nostru Hristos. (…) Crucea lui Hristos, la fel ca pomul mântuirii, a devenit forţa puternică prin care Dumnezeu Tatăl ne-a oferit libertatea întru Hristos. «Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei» (Galateni 5, 1), ne îndeamnă Sfântul Pavel. Prin Cruce, am fost eliberaţi din «robia stricăciunii», ca să fim părtaşi «la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu» (Romani, 8, 21)„, a continuat Patriarhul Teofil, conform unui comunicat postat pe site-ului Patriarhiei Ortodoxe a Ierusalimului.

Preţioasa Cruce sau icoana Crucii nu reprezintă doar un simplu simbol al credinţei creştine, ci întruchiparea dreptăţii Dumnezeieşti, adică, pe de o parte, împăcarea lui Dumnezeu cu întreaga creaţie; pe de altă parte, reprezintă împăcarea, prin Sângele lui Hristos pe Cruce, fie între oameni şi Dumnezeu şi între oameni unii cu ceilalţi, fie între popor şi oştile cereşti, după cum predică Sfântul Pavel: «Şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale» (Coloseni 1, 20). Iată de ce Sfânta noastră Biserică proiectează astăzi, la jumătatea Postului Mare, cinstirea cu bucurie a Crucii Dătătoare de Viaţă„, a concluzionat Patriarhul Teofil al Ierusalimului.

Mihail Drăghici

publicat in 06.04.2021

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d