UNITATEA NAŢIONALĂ, VISUL SECULAR AL ROMÂNILOR (publicat în 23.01.2018)

„Unitatea naţională fu visarea iubită a voievozilor noştri cei viteji, a tuturor bărbaţilor noştri cei mari, care întrupară în sine individualitatea şi cugetarea poporului pentru a o manifesta lumei. Pentru dânsa ei trăiră, munciră, suferiră şi muriră. Pentru dânsa Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare se luptară toată viaţa lor îndelungată şi traseră asupră-le …

UNITATEA NAŢIONALĂ, VISUL SECULAR AL ROMÂNILOR (publicat în 23.01.2018) Read More »