Școala

de muzică

Școala de Muzică Bisericească Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț & CORALA DOMINUS de la biserica noastră

Gândul acestui proiect reprezintă o continuare a tradiţiei muzicale în biserica Şerban-Vodă şi concretizarea a numeroase solicitări pe care le-am primit din partea credincioşilor parohiei noastre, în special tineri, care s-au ataşat psalţilor bisericii noastre şi care şi-au exprimat dorinţa de a învăţa atât tainele muzicii psaltice, cât şi rânduiala tipiconala a cultului divin liturgic.

Am numit astfel proiectul acesta, datorită faptului că în biserica noastră este pusă la închinare racla cu moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la Mânăstirea Neamţ, centru monahal ce a constituit o puternică şcoală de psaltichie românească şi un adevărat centru de cultură teologică ce a influenţat viaţa Bisericii.

La strana bisericii noastre s-a adăugat un număr semnificativ de tineri, elevi ai seminarului teologic sau studenţi teologi, care și-au manifestat dorința în vederea aplicării şi aprofundării cunoştinţelor muzicale şi liturgice. Considerăm binevenit acest proiect, deoarece se înscrie în linia şcolilor muzicale bisericeşti vechi, care îşi desfăşurau cunsurile în cadrul unor parohii.

În Biserică se găseşte laboratorul muzicii bisericeşti, adică strana, unde binecunoscut este faptul că aici se dobândesc cel mai bine cunoştinţele muzicale şi de rânduială bisericească; aici ele prind viaţă prin aplicarea lor în cadrul sfintelor slujbe.

Istoria muzicii vorbeşte despre multe astfel de şcoli care s-au înfiinţat în ţara noastră, în special în Bucureşti. Aici putem reliefa exemplul cel mai semnificativ, anume şcoala de muzică din cadrul Parohiei Sfântul Nicolae Şelari, unde a predat eruditul profesor Petru Efesiu şi unde învăţăcel a fost marele muzician român, Anton Pann. De asemenea, putem vorbi şi despre Şcoala de muzică bisericească din cadrul Parohiei Sfântul Nicolae-Şcheii Braşovului, unde profesor a fost cel amintit mai sus.

Este cunoscut faptul că o artă se deprinde cel mai bine prin ucenicia lângă profesor; astfel, nici muzica bisericească nu face excepţie. De aceea, prin desfăşurarea acestor cursuri, dorim să arătăm o deschidere faţă de cei care şi-au manifestat interesul de a deprinde şi de a aprofunda melosul bizantin românesc al muzicii bisericeşti.

Aceste cursuri sunt susţinute de către psalţii bisericii noastre, Marian Ştirbei și Sebastian Heltianu, care și-au dovedit aptitudinile prin formarea muzicală a numeroşi tineri dornici să deprindă această artă, de asemenea sunt cântăreţi apreciaţi şi dedicaţi promovării acestei muzici, implicându-se şi în compunerea şi traducerea a diverse partituri şi slujbe.

CORUL BISERICII – Corala Dominus

”Corala Dominus”, dirijor Gabriel Mihai Niţă , este compusă din 26 de persoane.

Scurt istoric: „Corala Dominus” a luat fiinţă la data de 15 iulie 1999 şi este formată din studenţi, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, cadre didactice şi alte categorii socio-profesionale. Corala este membră Asociația Națională Corală din România și Europa. Din 1 septembrie 2001 corala îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parohiei Bisericii Şerban Vodă din Bucureşti, participând şi asigurând suportul muzical în fiecare duminică la Sfânta Liturghie şi la sărbătorile importante de peste an.

Palmares: În 15 ani de existenţă Corala Dominus, a participat la diferite festivaluri naţionale şi internaţionale de muzică corală, a susţinut o serie de concerte de muzică religioasă, laică în instituţii publice, lăcașuri de cult şi scene în aer liber, etc.

Corul a participat la Festivalul Naţional de Interpretare Corală „I. D. Chirescu” – Cernavodă – edițiile XXI și XXII unde a obţinut diploma de onoare a festivalului. În anul 2006 corala a participat la Festivalul de Muzică Religioasă de la Palatul Patriarhiei Române ediţia III şi la Festivalul Internaţional de Interpretare Corală „ I.D. Chirescu” – Cernavodă . Locul 3 (Etapa eparhială – secțiunea interpretare) la Concursul Național de Muzica Religioasă „ Laudați pe Domnul” ediția a VI-a 2013. Corala a participat la Festivalul de muzică religioasă „Buna Vestire” ediția I (2013), ediția II (2014), festivalul național de muzica corală religioasă interconfesională cu participare internațională „Lumina din lumin” ediția IV – Giurgiu.