Biserica

Șerban VodĂ

Diacon Filiuță Cristian

Se naste în Bucureşti, în data de 12 iulie 1983, din părinţii Anton şi Vasilica Filiuţă (+2014), având un frate mai mic, Simon-Adrian Filiuţă.

Copilăria o petrece în orasul Rîmnicu Sărat, jud Buzău, unde a şi urmat primele opt clase la Şcoala Generală nr. 5, în perioada 1990-1998. Frecventeaza de mic slujbele bisericii Sf Cuv Parascheva din oraş, împreună cu părinţii şi fratele lui, iar ulterior în perioada studiilor liceale, slujbele bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, având ca prim model de slujire şi trăire duhovnicească pe vrednicul de pomenire, PC Pr. Preda Nicolae (+2012).

Provine dintr-o familie cu o veche tradiţie preoţească, fiind unul din nepotii parintelui arhimandrit Ambrozie Filiuță (+2013), fost Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale din Bucuresti, între anii 1961-1963 (bunicul din partea tatălui a fost văr primar cu părintele Ambrozie).
Între 1998-2003 urmează cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Kesarie Episcopul ” din Buzău, iar în anul 2003 este admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul 2007, în urma examenului de licenţă cu media 9,85, susținând lucrarea de licență cu titlul: „Structuri doctrinare în budismul clasic: Hinayana şi Mahayana”, sub îndrumarea ştiinţifică a D-lui Prof. Dr. Remus Rus.

În anul 2007 participă la examenul de admitere la cursurile de Masterat, secţia „Pastoraţie şi viaţă liturgică”, iar în anul 2009 depune lucrarea de disertaţie cu titlul: „Activitatea pastorală a preotului astăzi”, sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, în urma căreia obţine diploma de Master.

Ȋn perioada 17.09.2008- 30.01.2009 urmează cursuri de contabilitate primară (20 ore) şi contabilitate financiară (60 ore), organizate de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, absolvite cu 9,40 respectiv 9,50.

Pe 10 mai 2009 se căsătoreste cu Elena Madalina Dinu, din Bucureşti, născută din părinţii Pr.Pompiliu şi Presb.Lolica, iar în martie 2010 se naşte primul copil, Ioana Filiuţă.

În 2010, pe 29 iulie, este hirotonit în treapta diaconiei, pe seama Bisericii Adormirea Maicii Domnului-Şerban Vodă , de către Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, eliberând totodată postul de gestionar la Protoieria III Capitală, post în care fusese încadrat la 1 aprilie 2008.

În aprilie 2014 obține titlul de doctor în Filosofie, oferit de Institutul de Filosofie și Psihologie Constantin Rădulescu- Motru , al Academiei Române în urma susținerii tezei de doctorat: „Persoană şi personalitate, în filosofia lui Constantin Rădulescu- Motru”, sub îndrumarea ştiinţifică a D-lui Acad. Prof. Univ. Dr. Marin Aiftincă.

În martie 2015 obține titlul de doctor în Teologie, oferit de Facultatea de Teologie Ortodoxă, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul „Omul și cosmosul, de la armonie la perfecţiune. Argumentarea învăţăturii patristice răsăritene (secolele II-VIII)”, sub îndrumarea ştiinţifică a D-lui Prof. Univ. Dr. Gheorghe F. Anghelescu.

Ȋn aprilie 2015 este binecuvântat de Dumnezeu prin naşterea celui de-al doilea copil, Stefan Filiuţă.

Din 1 august 2010, își îndeplinește misiunea de diacon slujitor, conform Statutului de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, şi participă, alături de ceilalţi părinţi slujitori, la toate acţiunile pastoral-misionare desfăşurate în parohie.