Biserica

Șerban VodĂ

Să mergem pe urmele Mântuitorului în această Săptămână Mare


În Duminica Floriilor se încheie cele patruzeci de zile ale Postului Mare. Din această seară
intrăm într-o nouă săptămână de post, de rugăciune şi reculegere sufletească. Este Marea Săptămână a Sfintelor,
Înfricoşătoarelor şi Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos. Timpul cel mai preţios din tot anul bisericesc şi încă din vechime
fiecăreia dintre zilele acestei săptămâni i s-a dat numele de „mare şi sfântă“, pentru măreția lucrurilor ce s-au săvârşit într-însele.

De acum ne pregătim pentru marele praznic al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, pentru a primi şi a simţi cum se cuvine această mare bucurie a Ortodoxiei. Asprim postul şi participăm la slujbele speciale, rânduite de Biserică în această perioadă.

Nimeni deci să nu piardă această Sfântă Săptămână ocupându-se mai mult de cele ale lumii. Cât de mult ne-a lipsit această săptămână anul trecut… Atunci am realizat cât de importante sunt rânduielile din acest răstimp pentru a ne pregăti de Înviere.

Postul în Săptămâna Mare

Postul Mare se termină în seara de vineri a săptămânii a VI-a. Din Sâmbăta lui Lazăr postul dobândeşte o dimensiune nouă, din ascetic devine euharistic. Din această seară (în Duminica Floriilor), de la Vecernie, începem Săptămâna Mare. Dacă putem, în această săptămână gustăm numai pâine, sare, legume şi apă. Dezlegare la untdelemn şi vin avem numai în Sfânta şi Marea Joi. În Vinerea şi Sâmbăta Mare nu se gustă nimic până seara. De nu putem posti atât de aspru, vom ţine post după putere şi sfatul duhovnicului.

Ce sunt Deniile?

Ele sunt utrenii ale zilei următoare şi se săvârşesc în fiecare seară, de duminică până vineri. Slujbe specifice Postului Mare, denumirea lor vine de la slavonescul „vdenie“ – priveghere sau slujbă nocturnă.

Luni – la Slujba de duminică seara Biserica ne aduce aminte de Patriarhul Iosif, care a fost vândut de fraţii săi în Egipt, preînchipuire a lui Hristos, vândut de Iuda. Pomenim şi smochinul neroditor, blestemat de Hristos să se usuce pentru că nu avea rod. Ca să înţelegem că Dumnezeu este atât iubire cât şi dreptate, la Judecata de apoi va răsplăti pe unii şi va pedepsi pe cei ce nu au rodit.

Marţi – adică la Denia de luni seara – se face pomenirea celor zece fecioare, cinci având doar candelă fără ulei, iar cinci având şi candelă şi ulei. Candela fără ulei reprezintă realizarea de sine în totală nepăsare de ceilalţi. Candela cu ulei reprezintă evlavia însoţită de milostenie.

În Miercurea Săptămânii Mari – în fapt la Denia de marţi seara – se face pomenirea femeii păcătoase care a spălat cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de Pătimirea Sa, ca simbol al pocăinţei şi îndreptării omului păcătos. Miercuri este ziua în care Iuda L-a vândut pe Hristos fariseilor, pe treizeci de arginţi.

Joia Patimilor  (Denia de miercuri seara) este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viaţa Mântuitorului, pomenite la Denia de miercuri seara: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie, Cina cea de Taină la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugăciunea arhierească şi începutul pătimirilor prin vinderea Domnului.

În Vinerea Mare se face pomenirea sfintelor, înfricoşătoarelor şi mântuitoarelor Pătimiri ale Mântuitorului şi mărturisirea tâlharului celui recunoscător care a dobândit raiul. La Denia de joi seara se citesc cele 12 Evanghelii.

În Sfânta şi Marea Sâmbătă (Denia de vineri seara) prăznuim îngroparea lui Hristos cu trupul şi pogorârea la iad cu sufletul, pentru a ridica din stricăciune pe cei din veac adormiţi. De aceea, la Denia din seara de vineri participăm la Prohodul Domnului.

Slujbe şi rânduieli în Săptămâna Mare

În Săptămâna Mare, cântările Triodului devin tânguitoare, ele întărind pocăinţa şi durerea sufletească, prezente şi în rânduiala slujbelor şi în sufletele credincioşilor.

În Sfânta şi Marea Joi se face Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. La rânduiala proscomidiei din această zi, preotul scoate încă un Sfânt Agneţ, pentru împărtăşirea bolnavilor şi a pruncilor din tot cursul anului. Joi seara se săvârşeşte Denia celor 12 Evanghelii, numită în cărţile de cult „Slujba Înfricoşătoarelor Patimi“. Sf. Evanghelie este aşezată pe analog în faţa uşilor împărăteşti, iar Sfânta Cruce este scoasă şi aşezată în mijlocul bisericii.

În Vinerea Mare, Hristos a fost răstignit şi a murit pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul păcatului strămoşesc. De aceea, Vinerea Mare este zi de post negru şi zi aliturgică. Se citesc Ceasurile Împărăteşti în linişte profundă, tăcere şi tristeţe aşteptând, la vremea prânzului, scoaterea Sf. Epitaf. Acesta se aduce în mijlocul bisericii în sunet de clopot, iar credincioşii vin cu flori, aprind lumânări şi trec pe sub Sf. Epitaf, arătând prin aceasta că se fac următori Mântuitorului Hristos – mor împreună cu Hristos, trec şi ei prin mormânt, ca să ajungă la Înviere şi viaţă. Denia de vineri seara reprezintă slujba înmormântării Domnului nostru Iisus Hristos. Se cântă Prohodul, Binecuvântările Învierii şi se face procesiunea înconjurării bisericii de către preoţi şi credincioşi cu Sfăntul Epitaf. Apoi, Sfîntul Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă şi se rostesc Paremiile, Apostolul şi Evanghelia.

De sâmbătă dimineaţa, veşmintele preotului şi acoperămintele bisericii se schimbă cu cele de culoare luminoasă, iar credincioşii fac ultimele pregătiri pentru sărbătoarea cea mare, Învierea Domnului.

(Articol publicat în prima variantă în „Cuvîntul care zideşte” nr. 17 / 25.04.2021 – „Intrăm în Săptămâna Mare”)

Foto – arhiva parohiei Şerban Vodă, aprilie 2019